YABANCI DİL

Teknolojik gelişmenin, kültürel değişimin daha ilerisinde olduğu 21. Yüzyılda yabancı dil bilmenin gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. İngilizcenin dünya dili olması ve tüm dünyada ticaret, eğitim, iletişim, medya, müzik ve sinema alanlarında en çok İngilizce kelime ve kavramların kullanılması, öncelikli olarak İngilizce öğrenmenin önemini bir kez daha ortaya koyar.

Günümüzde Türkiye’ de ve hatta dünyada anadile ek olarak yabancı bir dil bilen insan sayısı hızla artmaktadır. Bu yüzden artık bir yabancı dil bilmek değil en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilmek önemlidir. Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak okullarda özelikle de ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yabancı dil öğrenmenin önemi anlatılmalıdır. Çünkü eğer öğrenciler öğrenecekleri şeylerin ne işe yarayacağını bilirlerse öğrenmek ister ve daha çok çaba sarf ederler. Bu sayede İngilizce sadece okulda gördükleri bir ders olmaktan çıkarak yaşamlarının bir parçası haline gelir.

Mavigün Eğitim Kurumlarında İngilizce dersleri anaokulunda başlamakta ve 1.,2., 3.ve 4. sınıflarda haftada 8 saat,  5.sınıflarda haftada 12 saat, 6, 7 ve 8. Sınıflarda haftada 8 saat, 9. Sınıflarda 8 saat 10. 11. ve 12. sınıflarda ise haftada 4 saat konusunda deneyimli ve uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla her hafta worksheet (çalışma kağıdı ) quiz (küçük yazılı),uygulamaları yapılmaktadır. İşlenen her konu mutlaka bir proje çalışması ile desteklenmekte ve böylece grup çalışması bilinci aşılanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin çeşitli aktivitelerini  sergiliyebildikleri  İngilizce kulubü de bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz ilkokul 3. Sınıftan itibaren uluslar arası geçerliliği olan ve Cambridge Üniversitesi tarafından uygulanan ESOL (Starters, Movers,  Flyers , KET  sınavlarına yönlendirilmektedir. Ayrıca kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve öğrendikleri dilin pratiğini yapabilmeleri için hafta sonu ileri derece İngilizce konuşma kursu da yapılmaktadır.

Mavigün Eğitim Kurumları dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerinin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlıyor. Okulumuza yeni gelen öğrencilerinin dönem başında İngilizce seviyelerini belirlemek için seviye tespit sınavı (level exam) uygular. Öğrenciler  yıl  boyunca seviyelerine uygun sınıflarda üç farklı öğretmenimizden konuşma-dinleme, okuma –yazma ve dil biigisi (grammar) derslerini alırlar.

Mavigün Eğitim Kurumlarında yapılan çalışmalardan biri de İngilizce temel bilgisi zayıf olan öğrencilerimize yönelik yapılan hafta sonu kurs programıdır. 

Fotoğraflar

YUKARI